Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu?

h jest ponad 50 milionów ton odpadów elektronicznych, z których tylko niewielka część jest poddawana recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu. Ma to poważne konsek

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu? odbiór zużytych tonerów białystok

Te chemikalia mogą powodować poważne szkody

Odpady elektroniczne lub e-odpady to coraz większy problem w naszym społeczeństwie. Szacuje się, że każdego roku wytwarzanych jest ponad 50 milionów ton odpadów elektronicznych, z których tylko niewielka część jest poddawana recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu. Ma to poważne konsek